Tuesday, April 14, 2009

好想好想

我想睡到自然醒
我想漫无目的的逛一整天的街
我想好好享受下午茶
我想跟姐妹们来一场 girls talk
我想跟家人朋友煲电话粥
我想跟上帝约会
我想发呆
我想来一场天马行空的幻想
我想看女人我最大
我想好好看完一部电影
我想在被窝里滚一整天
我想拉拉筋,做做瑜伽
我想到健身室跑跑步
我想好好欣赏樱花
我想好好做个面膜
我想看看小说
我想学游泳
我想学做蛋挞
我想让时间停止
我最想最想跟我爱的人,好好地谈谈恋爱

No comments:

Post a Comment